Aktualności

W dniu dzisiejszym: opady deszczu i brak popołudniowego ratrakowania...

Przypominamy, że popołudniowe ratrakowanie tras (w godz.15:45 - 17:00), przed jazdą wieczorną, nie odbywa się w sytuacji utrzymujących się dodatnich temperatur i/lub opadów deszczu.

Spowodowane jest to tym, że po przejeździe ratraka w takich warunkach do śniegu dostaje się dodatkowa ilość ciepłego powietrza, powodując szybsze topnienie pokrywy śnieżnej.

Przygotowanie stoku w takich warunkach jest też nieskuteczne, ponieważ śnieg, mimo wyrównania, jest jeszcze bardziej miękki niż przed jego preparacją i trasa bardzo szybko ulega degradacji.

Z ww. powodów, chwilowo nasze trasy zjazdowe w dniu dzisiejszym nie będą ratrakowane w godz. 15:45 - 17:00.

W dniu jutrzejszym, w związku z zapowiadanym popołudniowym oziębieniem, powrócimy znowu do przygotowania tras ratrakami przed piątkową jazdą nocną (17:00 - 23:00)...!!!