Aktualności

START SEZONU LETNIEGO: SOBOTA 26.06.br.!

Finalnie, w dniu dzisiejszym przeprowadzone zostały próby i badania w obecności Inspektora Transportowego Dozoru Technicznego, w wyniku czego otrzymaliśmy decyzję o dopuszczeniu do ruchu pasażerskiego do 30.11.br.!
Przed nami ostatnie przygotowania do uruchomienia kolei i Pętli Cieńkowskiej, co planowane jest w sobotę: 26.06.br.!
Serdecznie zapraszamy...!