Procedury bezpieczeństwa COVID

Bezpieczna zima na Cieńkowie

Naszym najważniejszym celem jest zapewnienie Państwu nie tylko idealnych warunków do uprawiania sportów zimowych w naszej stacji, ale przede wszystkim bezpieczeństwa zarówno na stoku, jak i w kontekście zagrożeń związanych z rozwojem pandemii COVID-19.

Wprowadziliśmy specjalne procedury, które zagwarantują bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom Stacji Narciarskiej „Cieńków” – turystom, narciarzom i pracownikom.

Wspólnie musimy dbać o nasze bezpieczeństwo, ale także o bezpieczeństwo innych. Prosimy o bezwzględne stosowanie się wytycznych.

Na kolei, wyciągach, przenośniku taśmowym nie występuje ograniczenie przepustowości w przypadku, gdy miejsca zajmować będą osoby zamieszkujące w jednym gospodarstwie domowym lub mające wspólny nocleg lub wspólnie podróżujące do stacji. Jednak istnieje bezwzględny obowiązek zasłaniania ust i nosa przez wszystkie osoby korzystających z wyciągu. W innym przypadku istnieje bezwzględny obowiązek zachowania dystansu społecznego zgodny z aktualnym rozporządzeniem oraz bezwzględny obowiązek zasłaniania ust i nosa przez wszystkich korzystających z infrastruktury stacji.

  •  OBOWIĄZEK UŻYTKOWNIKA STACJI NARCIARSKIEJ CIEŃKÓW

1.       Zachowaj dystans –

na kolei, wyciągach, przenośniku taśmowym nie występuje ograniczenie przepustowości w przypadku, gdy miejsca zajmować będą osoby zamieszkujące w jednym gospodarstwie domowym lub mające wspólny nocleg lub wspólnie podróżujące do stacji narciarskiej. W innym przypadku istnieje bezwzględny obowiązek zachowania dystansu społecznego zgodny z aktualnym rozporządzeniem.

2.       Zakrywaj usta i nos - 

istnieje bezwzględny obowiązek zasłaniania ust i nosa przez wszystkie osoby korzystających z wyciągu.

3.      Unikaj bezpośredniego kontaktu -

nie podawaj rąk, unikaj gromadzenia się.

4.       Dbaj o higienę -

często dezynfekuj i myj ręce.

  • ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA WPROWADZONE NA STACJI NARCIARSKIEJ CIEŃKÓW

1.       Wyposażyliśmy pracowników stacji w środki ochrony indywidualnej – maseczki, rękawiczki, przyłbice oraz środki do dezynfekcji.

2.       Na terenie stacji znajdują się ogólnodostępne, opisane i regularnie uzupełniane dozowniki z płynem dezynfekującym.

3.        Regularnie dezynfekujemy przestrzenie wspólne i najczęściej używane elementy wyposażenia (klamki, blaty, oparcia krzeseł, włączniki i uchwyty).

4.       Przestrzegamy obowiązku zasłaniania nosa i ust podczas pracy.

5.       Zwiększyliśmy odległości między pracownikami stacji oraz wprowadziliśmy rozwiązania, które ograniczają ich kontakty – np. zmianowy tryb pracy oraz podział stacji na kilka stref.

6.       Przygotowaliśmy miejsce do izolacji osoby wykazującej objawy infekcji.

7.       Na terenie stacji goście znajdą plakaty oraz naklejki z najpotrzebniejszymi zasadami bezpieczeństwa oraz numerami telefonów alarmowych.

8.       Nasi pracownicy zostali przeszkoleni w temacie zagrożeń i ich niwelowania w okresie trwania Pandemii Covid -19.

Dodatkowo rekomendujemy:

  1. Płatności kartą
  2. Zakup karnetów on-lne
  • BAZA NOCLEGOWA I GASTRONOMIA

Do 27 grudnia Hotel***NAT Wisła nie przyjmuje Gości, zapraszamy do rezerwacji na późniejsze pobyty. Punkty gastronomiczne będą funkcjonowały z zachowaniem reżimu sanitarnego, serwując dania na wynos.

Wszystkie wprowadzone procedury są zgodne z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii oraz Głównego Inspektora Sanitarnego -  https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/stoki-narciarskie

mapa stoku

trasa / warunki / śnieg

1 ZAMKNIĘTA  
2 ZAMKNIĘTA  
3 ZAMKNIĘTA  
4 ZAMKNIĘTA
5

ZAMKNIĘTA

 

kamery na stoku