Regulamin

REGULAMIN STACJI NARCIARSKIEJ CIEŃKÓW
 Mając na uwadze bezpieczeństwo klientów naszej stacji narciarskiej, prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie niniejszego regulaminu.
 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 

1)     Korzystanie z urządzeń transportu liniowego i tras narciarskich odbywa się    w  godzinach otwarcia naszej stacji, na podstawie wykupionego biletu.

2)     Przed podjęciem decyzji o zakupie biletu prosimy o zapoznanie się z aktualnymi warunkami na trasach zjazdowych, podanymi na tablicach przy mapach stacji.

3)     Zakup biletu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

4)     Osoby przebywające na stacji narciarskiej odpowiedzialne są nie tylko za własne zachowanie, lecz również za działanie sprzętu narciarskiego   snowboardowego, które używają.

5)     Osoby uprawiające narciarstwo lub snowboarding, do ukończenia 16 roku życia, obowiązane są używać w czasie jazdy kasków ochronnych.

6)     Osoby znajdujące się w stanie nietrzeźwości (pow.0,5‰) lub pod wpływem środków odurzających i substancji psychotropowych mają bezwzględny zakaz korzystania z urządzeń transportu  linowego oraz tras narciarskich.

 ZASADY KORZYSTANIA Z WYCIĄGÓW NARCIARSKICH

1)     Po przejściu bramki należy ustawić się w wyznaczonym miejscu podczepienia i poczekać na talerzyk.

2)     Kijki należy trzymać w jednej ręce ( pasek kijka nie może być na ręce).

3)   Należy jechać wyznaczonym śladem, nie wolno „slalomować” na trasie podjazdu.

4)     Nie chwytać na trasie pustych orczyków, nie wyczepiać się na trasie podjazdu.

5)     Orczyk należy spokojnie wypuścić za ostatnią podporą (strefie wysiadania )

6)     Przy wysiadaniu należy opuścić peron górny w nakazanym kierunku.

7)     Nie wolno zatrzymywać się na peronie górnym (w miejscu wysiadania), należy go jak najszybciej opuścić.

8)     W razie upadku podczas wyjazdu, należy natychmiast puścić talerzyk i usunąć szybko z toru wyjazdu.

9)     Wyciąg może być zatrzymany z powodu awarii lub złych warunków atmosferycznych.

10)     Po zatrzymaniu wyciągu, należy czekać na polecenia obsługi lub wznowienie jazdy.

 ZASADY KORZYSTANIA Z KOLEI LINOWEJ

 1)     Przejazd uważa się za rozpoczęty, gdy bilet został skasowany w urządzeniu wejściowym (bramce) i podróżny wszedł na peron celem zajęcia miejsca na krzesełku.

2)     Wejście na taśmę rozbiegową jest możliwe tylko po otwarciu bramki taktującej i zapaleniu zielonego światła na sygnalizatorze.     

3)     Na krzesełko nie może  wsiadać z plecakiem na plecach oraz zawieszonymi na szyi lub ramieniu torbami, aparatami fotograficznymi itp. przedmiotami.

4)     W czasie jazdy podręczny bagaż trzymać na kolanach a narty i snowboard przewozić przypięte do nóg. Nie wolno nart i snowboardu przewozić w poprzek trasy lub pionowo.

5)     Pasażer posiadający ważny bilet na przejazd ma prawo do przejazdu koleją w relacji zgodnej  z wykupionym biletem.

 6)     Pasażer jest zobowiązany:

 • sprawdzić czy otrzymał właściwy bilet
 •  zachować bilet w czasie przewozu aż do opuszczenia kolei, okazywać go     i wręczać na żądanie personelu.
 • stosować się do przepisów porządkowych i poleceń obsługi kolei.
 • zamknąć poręcz zabezpieczającą natychmiast po rozpoczęciu jazdy.
 •  w czasie jazdy nie wolno kołysać krzesłem, wychylać się, stać na krzesełku oraz próbować zaczepiać rękami lub innymi przedmiotami o podpory.
 •  przestrzegać zakazu palenia podczas przejazdu koleją.
 • przed wjazdem na peron górny należy unieść poręcz zabezpieczającą i opuścić krzesełko w strefie wysiadania.

7)     Podróżny, mimo posiadania ważnego biletu, nie ma prawa żądać przewozu jeśli jest on niemożliwy z powodu warunków atmosferycznych lub w przerwach między planowymi jazdami względnie jeśli praca kolei jest niemożliwa z innych względów.

8)     Przewóz większego bagażu ręcznego lub dodatkowego sprzętu sportowego i turystycznego jest dopuszczalny na osobowym krzesełku za uiszczeniem dodatkowej opłaty w kasie.

9)      Dzieci o wzroście poniżej 1,25 m mogą być przewożone na krzesłach tylko w towarzystwie osoby dorosłej. Osoba towarzysząca musi być w stanie i gotowości do udzielenia jadącemu dziecku koniecznej pomocy.

Dzieci siadają na skrajnych siedziskach krzesełka.

 ZASADY KORZYSTANIA Z NARCIARSKICH TERENÓW ZJAZDOWYCH

 1)     Wszyscy narciarze i snowboardziści zobowiązani są do zjeżdżania tylko po wyznaczonych oraz czynnych trasach

2)     Trasy wyznaczone są naturalnymi granicami takimi jak : linie lasu, brzegi nasypów lub oznaczone siatkami, fladrami, znakami ograniczającymi ( np. białe strzałki na niebieskim lub czerwonym tle) i innymi.

3)     Narciarze i snowboardziści powinni także spodziewać się i omijać na trasie inne przeszkody, takie jak: hydranty i armatki systemu zaśnieżania, lampy oświetleniowe i inne sztuczne przeszkody.

4)     Podczas jazdy wieczorowej i nocnej nakazuje się korzystanie wyłącznie         z  oświetlonych, czynnych tras.

5)     Osoby uprawiające narciarstwo i snowboarding obowiązane są do przestrzegania reguł bezpiecznego narciarstwa i snowboardingu, a w szczególności:

 • zachowania się w taki sposób, by nie stwarzać niebezpieczeństwa ani szkody dla innej osoby.
 • Zjeżdżania z szybkością dostosowaną do swoich umiejętności oraz rodzaju    i stanu trasy, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu.
 •  Wybierania takiego toru jazdy by uniknąć zdarzenia z innym zjeżdżającym, znajdującym się przed nim.
 •  Wyprzedzania tylko w takiej odległości, która zapewni wyprzedzanemu wystarczającą przestrzeń dla wszystkich jego manewrów.
 •  Wjeżdżania na trasę zjazdu lub po zatrzymaniu – znowu ruszania, po uprzednim sprawdzaniu czy można to uczynić bez zagrożenia dla siebie i innych.
 • Unikania zatrzymań na trasie zjazdu, zwłaszcza w miejscach zwężeń  i miejscach o ograniczonej widoczności. Po ewentualnym upadku należy usunąć się z toru jazdy tak szybko, jak to możliwe.
 • Podchodzenia lub schodzenia wyłącznie poza granicami trasy zjazdowej.
 • Przestrzegania znaków narciarskich umieszczonych na trasie zjazdowej.
 •  W razie zauważenia wypadku, każdy kto znajdzie się w pobliżu, winien zabezpieczyć  to miejsce i służyć poszkodowanemu pomocą.
 • Każdy uczestnik wypadku; sprawca, poszkodowany lub świadek jest zobowiązany podać służbom ratowniczym swoje dane osobowe.

6)     Zasady korzystania z parku narciarskiego ( snowparku ) oraz  ogródka dla dzieci umieszczone są przy wjeździe do nich.

7)     Zaleca się zapoznanie z Regulaminem , Kodeksem Narciarskim  zawierającym obowiązujące na trasach narciarskich reguły ustalone przez Międzynarodową Federację Narciarską ( FIS )-do wglądu na terenie Stacji.

 

 DZIAŁANIA RATOWNICZE NA STACJI

1)     Działania ratownicze prowadzone są przez:  GOPR  Grupa Beskidzka. 

2)    Zauważony wypadek należy zgłosić do ratownika dyżurnego lub obsługi

Telefony alarmowe:

601 100 300 – GOPR/TOPR
985   - GOPR
112   - Centrum Powiadamiania Ratunkowego  

        Osoby znajdujące się na stacji mają bezwzględny obowiązek ustąpienia  pierwszeństwa zespołom wykonującym działania ratownicze.

 POJAZDY SILNIKOWE NA TRASACH NARCIARSKICH
1)     Zabrania się wjazdu na narciarskie trasy zjazdowe wszelkich pojazdów silnikowych, za wyjątkiem:
 • Uprzywilejowanych pojazdów: służb ratowniczych, policji, służb ochrony przyrody – zaopatrzonych w sygnały świetlne w kolorze niebieskim i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie.
 • Pojazdów obsługi stacji narciarskiej – wyposażonych w ostrzegawczą sygnalizację świetlną w kolorze żółtym oraz sygnalizację dźwiękową.

2)     Osoby znajdujące się na trasie zjazdowej mają obowiązek ułatwić przejazd pojazdu uprzywilejowanego przez ustąpienie mu pierwszeństwa przejazdu

mapa stoku

trasa / warunki / śnieg

1 ZAMKNIĘTA  
2 ZAMKNIĘTA  
3 ZAMKNIĘTA  
4 ZAMKNIĘTA
5

ZAMKNIĘTA

 

kamery na stoku